Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

01:09
6639 3e80 500
Reposted fromnudes nudes viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
00:43
1996 6067 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

October 16 2017

possumincardigan
18:39

"To jeden z cudów, który nigdy nie może się wydarzyć. Barthes był przekonany, że prawdziwe 'kocham cię' powinno paść z dwojga ust jednocześnie. To niemożliwe, dlatego zawsze jest osoba, która mówi je pierwsza. I ta pierwsza stawia się na pozycji zakochanego, niewolnika swojego umiłowanego obiektu. Nie możemy przed tym uciec. I nie możemy też uciec przed mitem, że miłość niweluje władzę, że jesteśmy sobie równi."


- Odwrócony wzrok ukochanej - wywiad z Radkiem Rychcikiem

Reposted fromcytaty cytaty viatobecontinued tobecontinued
possumincardigan
18:38
2594 e247

October 15 2017

21:30
possumincardigan
21:30
8826 c31d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
21:09
8730 f562 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
21:09
0005 aab0 500
Reposted fromgket gket viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
21:08
8961 4f92 500
Reposted fromkatsiu katsiu viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
20:33
5265 7d6c 500
Help me
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaidjet idjet
possumincardigan
20:33
3594 b866
ok
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaidjet idjet
possumincardigan
20:32
1397 b00d 500
Reposted fromqb qb viaidjet idjet
20:32
4804 2933 500
Reposted fromcyanidelacedcoffee cyanidelacedcoffee viaidjet idjet

October 09 2017

possumincardigan
09:58
Reposted byedhellZirconananobodysuczniksowagketstrzepywybuchmuzguKetchupsuicideangusiastyjanuschytrusliveattherainbowczinokslovabehciodancingwithaghostlubieageheartbreakBloodEveRoaraAvispenispenispenislolponurykosiarzdiviioioooslovalovesweetsMashememprajezujottosZoonk11Mrrruk
possumincardigan
02:04
1331 9d24 500
Reposted byStagepsygate
possumincardigan
02:02
1327 6569 500

October 08 2017

possumincardigan
15:42
8675 057f
Reposted bykwasmiloszstrzepycarlandlouisepleplebbckundelBabsonmichalkoziolsowaOhSnapckisbackflauskivlovsargondotmariuszpenispenispenislolhugostiglitzwujcioBatponurykosiarzjezuSchweinekloetenpiotroskioskip856p856

October 07 2017

13:04
4061 8860 500
Reposted fromlevindis levindis
13:01
6621 e164 500
Reposted fromluaren luaren
13:00
4043 5242 500
Reposted fromlevindis levindis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl