Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

possumincardigan
11:08
8730 cda2
Reposted fromstroschek stroschek viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
11:05
9819 3f51 500
Reposted fromtfu tfu viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
11:05
Była sesja zimowa. Czekaliśmy na ks. prof. K. Wojtyłę, który miał egzaminować z etyki. Po dwóch godzinach wszyscy rozeszli się do domów, poza jednym kolegą księdzem, który przez cały semestr nie był na ani jednym wykładzie ks. prof. Wojtyły, gdyż w tym czasie wyjeżdżał na wystawy malarstwa do Warszawy. Ksiądz Profesor prosto z opóźnionego pociągu przyszedł pod salę egzaminacyjną. Wyglądał bardzo młodo, nie wyróżniał się wizualnie wśród księży studentów, którzy byli parę lat młodsi od niego. Ksiądz student pyta K. Wojtyłę, którego wcześniej nie widział na oczy: – Stary, ty też na egzamin? – Tak – odpowiedział zgodnie z prawdą Ksiądz Profesor, nie dodając ważnego szczegółu, że w charakterze egzaminatora. Ksiądz student zaczął ubolewać nad spóźnieniem egzaminatora, a tenże w mig zorientował się, że czekający nie uczęszczał na wykłady. Usiadł obok niego i zaczęli godzinną rozmowę związaną z zagadnieniami etyki, które były przedmiotem wykładów. Ksiądz student z podziwem popatrzył na ks. Wojtyłę i stwierdził: 
– Stary, jak ty jesteś obkuty! Proszę cię, jeśli przyjdzie Ksiądz Profesor, to nie wchodź przede mną na egzamin, bo z pewnością obleję! 
– Dobrze – zgodził się pokornie ks. Wojtyła – ale powiedz mi szczerze, dlaczego nie byłeś na ani jednym wykładzie? 
– Bo wiesz, panuje powszechna opinia, że jego wykłady są bardzo trudne i wręcz abstrakcyjne, ale gdyby miał taki dar przekazywania wiedzy jak ty, to słuchałbym go z największą przyjemnością. 
– Dobrze, to daj indeks – powiedział Ksiądz Profesor. 
– Co ty, żarty sobie stroisz? – zapytał ksiądz student, na co usłyszał: 
– Daj indeks, jestem Wojtyła – i Ksiądz Profesor wpisał oniemiałemu z przerażenia koledze pizdę z wykrzyknikiem i narysował chuja na zdjęciu.
Reposted fromwasnae wasnae viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
11:03
8289 478b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
11:03
8495 42cd 500
Reposted from2017 2017 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
11:01
6416 f164 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
11:01
9757 7ecf 500
Reposted fromtichga tichga viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
11:01
6505 e09a 500
Reposted fromtfu tfu viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
11:00
3416 b31b 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
11:00
possumincardigan
10:59
0622 cae6 500
Reposted frommangoe mangoe viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
10:59
possumincardigan
10:57
possumincardigan
10:57
0526 ec61 500
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales
possumincardigan
10:56
5140 299b 500
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales
possumincardigan
10:56
10:55
possumincardigan
10:55
Reposted fromherrkammer herrkammer vianoisetales noisetales
possumincardigan
10:53
5520 2c38 500
Za Jarusia, za wujka Antoniego, za Marysię...
Reposted fromlevune levune viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
possumincardigan
10:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl